Wire larm medium

 

Detta är ett larm som aktiveras vid rörelse. Det går även att använda som ett traditionellt lås, utan larmfunktionen. Låset är kraftigt med en zink legering.
Det levereras med 2 st nycklar.

€ 19.00

 • Storlek: 12 x 65 mm. 45 cm långt
 • Levereras med 3 st AG13 batterier
 • 90-95 dB siren
 • 2 nycklar medföljer
 • Art.nr Sun12E

Wire alarm Medium

 

This alarm is reacting to movement. Can be attached to a gate or vehicle and send off an alarm when movement appears on the lock. It can also be used without the alarm function. The lock has a zink alloy.

€ 19.00

 • Size: 12 x 65 mm. 45 cm length
 • Comes with 3 AG13 batteries 
 • 90-95 dB siren
 • Zink alloy
 • Delivered with 2 keys
 • Item.no Sun12E

Jag vill veta mer om detta larm

Follow us